Coronavirus (COVID-19)

De overheid heeft maatregelen aangekondigd teneinde de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan. VVE Beheer beschouwt het als haar verantwoordelijkheid om de gezondheid van de leden van de aangesloten VvE’s, relaties, partners, medewerkers en bezoekers zo veel als mogelijk te beschermen middels het leveren van een bijdrage aan het beperken van het aantal coronabesmettingen.

Genomen maatregelen

Daarom is, in navolging op de richtlijnen vanuit de overheid, een aantal maatregelen getroffen waarbij voorop staat dat urgente zaken als vanouds zullen worden verwerkt. Voor minder urgente zaken vragen wij echter uw geduld, daar niet alleen wij maar ook bijvoorbeeld leveranciers te maken hebben met de genomen maatregelen.

Kort samengevat zijn, naast diverse interne maatregelen betreffende onder meer hygiëne, onderstaand de maatregelen met direct merkbare impact voor de VvE weergegeven:

  • Er is op het kantoor van VVE Beheer een basisbezetting ingesteld waarmee de bezetting en de daarmee te telefonische bereikbaarheid zijn geminimaliseerd. Hierbij is de 24-uurs bereikbaarheid onverminderd van kracht.
  • Zo veel mogelijk medewerkers werken vanuit huis teneinde de dienstverlening aan de VvE’s te continueren.
  • Wij verwelkomen momenteel geen gasten in kantoor.
  • Besprekingen worden zo veel als mogelijk digitaal afgewikkeld via video-conferencing.
  • Bestuurs- en ledenvergaderingen worden waar mogelijk gehouden via video-conferencing. Uw VvE-manager neemt daarover contact met u op en verzorgt vanzelfsprekend de communicatie met de leden.

Beperkte bereikbaarheid

  • Urgente zaken als vanouds zullen worden verwerkt. Voor minder urgente zaken vragen wij echter uw geduld.
  • Bezoek aan kantoor is momenteel niet mogelijk.
  • Telefonische bereikbaarheid is, gelet een minimale kantoorbezetting, verminderd.
  • Maak zo veel als mogelijk gebruik van e-mail teneinde meldingen te doen en/of vragen te stellen. Uw bericht zal worden doorgeleid naar relevante afdelingen of personen zoals uw VvE Manager.

Vragen, meldingen en onderhoudsaangelegenheden

E-mailadressen, telefoonnummers en adresgegevens vindt u bij onze contactgegevens.

Vanzelfsprekend staat ook uw VvE Manager tot uw beschikking, bij voorkeur via e-mail.

We realiseren ons terdege dat deze maatregelen van grote invloed zijn op het functioneren van de VvE. Door de ingezette maatregelen hopen wij echter bij te dragen aan het terugdringen van het coronavirus zodat de gang van zaken zo spoedig mogelijk kan normaliseren. Vanzelfsprekend zullen wij u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden via Portaal 2100. Tenslotte adviseren wij u ten behoeve van actuele berichtgeving de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in te gaten te houden via https://www.rivm.nl/.

Gewijzigd: 23 oktober 2020