Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de informatie op de website en de op de website beschikbaar gestelde documenten zijn opgesteld, garandeert VVE Beheer niet dat zij volledig, juist, bijgewerkt of anderszins compleet of vrij van fouten zijn. VVE Beheer is niet aansprakelijk voor kosten of schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door het gebruik van de website van VVE Beheer, waaronder schade veroorzaakt door (zonder uitputtend te zijn) beweerdelijke schrijffouten, onjuistheden, onvolledigheid en/of gedateerdheid, door kwaadaardige software of het niet correct functioneren van de website.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de website en de beschikbaar gestelde documenten berusten bij VVE Beheer. Het staat de gebruiker van de website vrij de informatie voor eigen gebruik te benutten. Zonder schriftelijke toestemming van VVE Beheer is het echter niet toegestaan om (delen van) de website en/of de beschikbaar gestelde documenten te wijzigen of bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen een vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Evenmin is het toegestaan een hypertextlink, deeplink of link te maken van of naar de website van VVE Beheer.